SDGs Cíle udržitelného rozvoje

Zápisníky a organizéry s kapsou na tablet

prosinec 2022

Nedávno jsme připravili naše zápisníky a zvětšené organizéry právě v tomto designu s vyobrazenými barevnými Cíli udržitelného rozvoje - SDGs. Mohou je využít například organizace, které se snaží v tomto směru dělat osvětu, anebo firmy, které jsou samy aktivní v plnění těchto smysluplných cílů. Máte-li o výrobky s Cíli udržitelného rozvoje zájem, ozvěte se nám

Zajímavost o zakázce

Co jsou cíle udržitelného rozvoje - SDGs?

Naše planeta se potýká s obrovskými ekonomickými, sociálními a environmentálními problémy. V září 2015 přijaly všechny členské státy OSN 17 Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs), které mají tyto problémy do roku 2030 vyřešit. SDGs přinášejí plán vedoucí k vymýcení extrémní chudoby, boji s nerovností a nespravedlností a k ochraně naší planety před změnou klimatu. Plán, jak do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života pro všechny lidi na světě, nikoho nevyjímaje. SDGs jasně definují svět, ve kterém chceme žít. (převzato z webu Asociace společenské odpovědnosti)

Přečtěte si krátký článek o SDGs #12 Udržitelná výroba a spotřeba, jak to vidí OSN.

Výrobky s tematikou SDGs představují vhodný nástroj, jak na toto téma poukázat.
Michal BrožaHead of Office UNITED NATIONS | Department of Global Communications, Informační centrum OSN v Praze