SDGs - Cíle udržitelného rozvoje

Zápisníky a organizéry s kapsou na tablet

leden 2023

Dlouho jsme o tom uvažovali a už to nešlo odkládat. Pustili jsme se do přípravy designu výrobků s motivem Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Nejenže jsou krásně zpracované, názorné a barevné, ale jsou především smysluplné. Stojí za to připomínat si je každý den třeba právě tím, že budete mít v ruce naše udržitelné recyklované výrobky, které mají SDGs na sobě natištěné.

Zajímavost o zakázce

V září 2015 přijaly všechny členské státy OSN 17 Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs), které mají do roku 2030 vyřešit problémy naší planety. SDGs přinášejí plán vedoucí k vymýcení extrémní chudoby, boji s nerovností a nespravedlností a k ochraně naší planety před změnou klimatu. Plán, jak do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života pro všechny lidi na světě, nikoho nevyjímaje. SDGs jasně definují svět, ve kterém chceme žít (převzato z webu Asociace společenské odpovědnosti). Sami se hlásíme k těmto třem Cílům udržitelného rozvoje: Cíl 8: Důstojná práce a hospodářský růst, Cíl 10: Méně nerovností, a Cíl 12: Odpovědná výroba a spotřeba.

Právě v tomto designu s vyobrazenými barevnými SDGs vznikly dva naše populární udržitelné výrobky - zápisník a organizér s kapsou na tablet, které si mohou nechat vyrobit například organizace, které se snaží v tomto směru dělat osvětu, anebo firmy, které jsou samy aktivní v plnění těchto smysluplných cílů. Máte-li o výrobky s cíli udržitelného rozvoje zájem, ozvěte se nám

Hrdě se hlásíme k Cílům udržitelného rozvoje. Byli jsme první, kdo se už v roce 2018 v rámci výzvy ČR 2030 přihlásil k plnění dobrovolného závazku v oblasti "Nový život pro nepotřebný textil" a výsledek za první rok jsme odprezentovali v rámci Večera Dobrovolných závazků, který se uskutečnil 21. listopadu 2019 v Černínském paláci pod záštitou Ministerstva životního prostředí.
Markéta BrychováZakladatelka značky FOREWEAR