Městská část Praha 4 - obaly na mobily

Obaly na mobily

květen 2017

V dubnu 2017 měly švadleny sociálního podniku FOVY (dříve Chráněné dílny Fokus Vysočina) možnost vyrobit barevné obaly na mobily pro Městskou část Praha 4. Obaly jsou dostatečně velké pro většinu běžných smart phonů a dají se uzavřít přetažením gumy ze zadní části obalu dopředu. A aby si každý přišel na své, zvolili jsme hned tři barvy gum, červenou, žlutou a zelenou, které ladí k barvám erbu městské části.

Zajímavost o zakázce

Jelikož se spolupráce na výrobě kapes pro vítání občánků osvědčila, jako druhá zakázka pro Městskou část Praha 4 byly vybrány obaly na mobilní telefony. Na šití se podílela paní Irenka (na první fotografii), která do chráněné šicí dílny FOVY přišla z úřadu práce a má částečný invalidní důchod. Postupně se Irenka vypracovala až do role garanta za šití výrobků značky FOREWEAR. Irence je 59 let a mezi její zájmy patří četba a procházky. Říká: „Mám skvělý vztah se syny a jejich manželkami. Chtěla bych si co nejvíce užít vnoučat – mám zatím tři. Těším se na starobní důchod – na procházky s manželem.“

Moc se mi líbí spojení využití starého oblečení a zaměstnání osob se znevýhodněním pro výrobu tak pěkného a užitečného produktu. Městská část Praha 4 se takto snaží podpořit a rozšířit informaci o společensky prospěšném podnikání, které zapojuje do spolupráce znevýhodněné lidi v chráněných dílnách, kde vznikají tyto krásné recyklované výrobky. Spolupráce s projektem FOREWEAR předčila naše očekávání. Pěkné a užitečné výrobky, které mají smysl, a k tomu moc příjemné jednání a profesionalita. Děkujeme.
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.starosta MČ Praha 4