Městská část Praha 1 - obaly na knihy a kapsy

Obaly na knihy a kapsy

květen 2018

Pro Prahu 1 v sociálním podniku FOVY (dříve Chráněné dílny Fokus Vysočina) švadlenky ušily praktické cestovní kapsičky a obaly na knihy s přizpůsobitelnou tloušťkou hřbetu. Proběhl zde také sběr oblečení mezi obyvateli městské části.

Zajímavost o zakázce

Tato spolupráce začala tím, že jsme vyzvali obyvatele Městské části Praha 1 k vytřídění nepotřebného textilu do sbírky oblečení začátkem roku 2017. Reportáž o sbírce je k přečtení zde. Předání hotových recyklovaných obalů na knihy a cestovních kapsiček pak proběhlo během akce Den Prahy 1 na Střeleckém ostrově v květnu 2018.

MČ Praha 1 podporuje v rámci trvale udržitelného rozvoje projekty, které kromě přímého užitku přinášejí i přidanou hodnotu pro životní prostředí. Z recyklovaných textilií lze vyrobit pěkný obal na knihu, etue a další hezké věci. Přejeme, ať slouží k plné spokojenosti!
MgA. Veronika Blažková, MBA Oddělení vnějších vztahů, Městská část Praha 1