Ochrana osobních údajů

SPOLEČENSKY PROSPĚŠNÝ PROJEKT FOREWEAR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste naším zákazníkem, partnerem, spolupracovníkem, zástupcem spolupracující organizace, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se níže s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce

Jsme projekt FOREWEAR, zastoupený Mgr. Markétou Brychovou, IČ: 88779289, se sídlem K Dubu 493, 251 68 Kamenice, poskytující informace prostřednictvím webové stránky www.forewear.cz a www.forewear.com. Vaše osobní údaje zpracováváme, jako správce určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Jak nás můžete kontaktovat

Pokud se na nás budete chtít v průběhu doby zpracování osobních údajů obrátit, kontaktujte nás na tel. čísle +420 603 226 420 nebo na e-mailu: info@forewear.cz

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů:

 • Dbáme na to, aby Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, byly dobře chráněny před jakýmkoli zneužitím či neoprávněným šířením.
 • Vaše údaje shromažďujeme zejména proto, abychom Vám mohli poskytovat kvalitní a spolehlivé informace a služby.
 • Údaje zpracováváme pouze v rozsahu, který je nezbytný pro poskytování konkrétních informací a služeb.
 • Budeme zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.
 • Umožníme Vám a budeme Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Kdy zpracováváme Vaše osobní údaje, za jakým účelem a o jaké údaje se jedná

Vaše údaje můžeme získat různými způsoby. Jedná se například o následující situace, kdy získáváme níže vyjmenované osobní údaje, které používáme k některým z níže vypsaných účelů:

 • Zapsali jste se na seznam „Buďte s námi v kontaktu“ na jedné z našich prezentačních či prodejních akcí v souvislosti s projektem FOREWEAR (nebo dříve Výměna oblečení), kde jste nám poskytli své jméno, příjmení a e-mailovou adresu, případně telefonický kontakt za účelem zasílání našich novinek či jiných Vámi vyžádaných informací.
 • Přihlásili jste se k odběru našeho newsletteru, nebo jste souhlasili s jeho zasíláním, v tomto případě jste nám na sebe poskytli Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu za účelem odběru novinek z dění kolem nás. Informace, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem lepšího pochopení Vaší oblasti zájmu. Newsletter lze kdykoli odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu či zasláním oznámení na náš e-mail info@forewear.cz.
 • Zakoupili jste si náš výrobek / výrobky, a za tímto účelem jste nám poskytli Vaše fakturační údaje, jméno, příjmení, adresu, e-mail a telefon, které využijeme též pro získání zpětné vazby na Vámi zakoupený výrobek, žádost o zhodnocení výrobku a případně zaslání fotografie Vás či Vašeho výrobku v průběhu používání.
 • Souhlasili jste s pořízením fotografie s naším výrobkem na jedné z našich prezentačních akcí za účelem umožnění zveřejnění této fotografie na našem webu a sociálních sítích.
 • Když jsme na některé z našich prezentačních či prodejních akcích pořídili obecnou ilustrační fotodokumentaci za účelem dokumentace akce a získání dalších příznivců našich aktivit.
 • Když nás kontaktujete prostřednictvím webového kontaktního formuláře za účelem zodpovězení Vašeho dotazu či požadavku, evidujeme Vaše jméno, příjmení, e-mail a případně telefon.
 • Když jste nám poskytli Vaši vizitku s Vašimi kontaktními informacemi za účelem budoucího kontaktu a domlouvání spolupráce.
 • Když my s Vámi nebo Vy s námi komunikujete prostřednictvím k tomu určených prostředků za účelem budoucího kontaktu a domlouvání spolupráce.
 • Když s námi uzavíráte smlouvu o spolupráci, dohodu o mlčenlivosti, objednávku nebo vzájemně fakturujeme, zpracováváme jméno, příjmení a e-mailovou adresu, telefonický kontakt, fakturační údaje za účelem umožnění vzájemné spolupráce.
 • Když se hlásíte k nám do týmu a zasíláte nám své CV, zpracováváme údaje v něm uvedené, zejména jméno, příjmení, adresu, dosažené vzdělání, pracovní zkušenosti, e-mailovou adresu či telefonní číslo, zpracováváme též případné další dobrovolně poskytnuté informace o Vaší osobě, a to za účelem Vyhodnocení Vaší žádosti a výběru vhodného člena týmu.
 • Když vedeme účetnictví, jste-li našimi zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů a splnění dalších daňových povinností.

Zasílání novinek e-mailem a podmínky

Přihlášením odběru našeho newsletteru či projevením zájmu o jeho zasílání souhlasíte se zpracováním Vaší e-mailové adresy, jména a příjmení, za účelem zasílání novinek z dění kolem nás, inspirace, blogových článků, pozvánek na akce spojené s oblečením či zpráv o nových designech a výrobcích, které nabízíme a které jsme vytvořili. Staráme se o to, aby tyto novinky a informace pro Vás byly užitečné a zajímavé a úzce souvisely s produkty nebo službami, o které jste projevili zájem nebo které můžete chtít v budoucnu využít. E-maily Vám budeme zasílat v rozumných intervalech cca 4x do roka, tak, abyste je zobrazovali rádi a neobtěžovaly Vás.

Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme Vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu či zasláním oznámení na náš e-mail info@forewear.cz. Po odhlášení odběru Vám již novinky a sdělení nebudeme moci zasílat a nebudeme mít právo Vaši e-mailovou adresu za tímto účelem dále zpracovávat.

Nebudeme Vám posílat nežádoucí nabídky a za tímto účelem Vaši e-mailovou adresu ani nepředáme nikomu třetímu. Vaše požadavky a dotazy týkající se mailingu s Vámi rovněž rádi vyřešíme na adrese info@forewear.cz. Napište nám, budete-li cokoli potřebovat.

Cookies

Pro lepší přizpůsobení našich služeb Vašim požadavkům používá náš web cookies – drobné soubory ukládané na Váš disk, které zaznamenávají data související s prohlížením našich stránek. Nastavení cookies můžete kdykoli změnit ve svém prohlížeči, včetně jejich úplného zákazu. Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte.

Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší informace a služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě Vašeho souhlasu.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mají přístup naši spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé mj. následujících platforem: Mailchimp, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Wordpress, PrestaShop, Google Analytics.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe. Vaše osobní údaje neprodáváme ani jinak neposkytujeme neoprávněným třetím stranám. Vaše údaje (včetně e-mailové adresy) neposkytujeme třetím stranám pro účely marketingu. Třetím stranám můžeme Vaše údaje poskytnout pouze v případě, kdy to ukládá zákon.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Ve vztahu ke svým osobním údajům můžete uplatnit celou řadu práv. Pokud budete chtít některé z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@forewear.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. V rámci našich možností poté uděláme maximum proto, abychom Vaší žádosti vyhověli. Základní výčet Vašich práv poskytují články 15 až 22 GDPR a patří mezi ně zejména:

 • Právo získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme (právo na přístup).
 • Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů (právo na opravu) a informace o provedení opravy.
 • Právo na omezení zpracování můžete využít za účelem omezení rozsahu osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).
 • Právo na přenositelnost můžete uplatnit, pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, v tom případě budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup.
 • Právo na výmaz Vašich osobních údajů z našich databází můžete uplatnit v případě, že už údaje nebudou potřebné k účelu, pro který byly zpracovávány, nebo když odvoláte souhlas s jejich zpracováním. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.
 • Právo odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování na tomto souhlasu založeno.
 • Právo na odhlášení ze zasílání newsletterů s novinkami z dění kolem nás, s inspirací, blogovými články, pozvánkami na akce spojené s oblečením či zprávami o nových designech a výrobcích.
 • Právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše. 
 • Vyvineme maximální úsilí, abychom Vám pomohli uplatnit Vaše práva a vyřešit jakékoli dotazy, žádosti, či stížnosti. Za tímto účelem nám prosím zašlete e-mail na info@forewear.cz a specifikujte v něm, jak Vám můžeme pomoci či co pro Vás můžeme udělat. Nebudete-li spokojeni se způsobem vyřízení Vašeho požadavku, máte právo se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje Vydány žádné jiné třetí straně. Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018.

Nenašli jste, co jste hledali?

Snažili jsme se vše vysvětlit srozumitelnou formou. Máte-li jakýkoliv dotaz, neváhejte se na nás obrátit na adrese info@forewear.cz.

Změny zásad pro ochranu osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit tyto zásady, pokud to bude v budoucnu vhodné pro zlepšování našich služeb, zvyšování Vaší bezpečnosti, nebo bude-li to nutné pro splnění zákonných a jiných povinností.

Tyto zásady byly naposledy aktualizovány 25. 5. 2018.

Sledujte nás

A neunikne vám žádná novinka z dění kolem nás, informace o akcích s oblečením, nebo nových výrobcích a designech.